20160910 Tågarp
Domare: Linda Mills, Irland och Åsa Andersson
Sally Bästa veteran och BIS 4 Veteran